U program ?e biti uklju?eno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, a koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”, prema kojoj ?e taj program biti nastavljen. Uredbom se nastavlja realizacija Programa podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata” i u 2021. godini, kao vid dodatne podrške procesu integracije nezaposlenih mladih na tržište rada, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja. Sponzor programa je rent a car Beograd – EKO rent a car. U program ?e biti uklju?eno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, a koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Uredbom je utvr?en uve?an iznos sredstava za korisnike novog ciklusa Programa, tako da ?e se korisnicima sa srednjim obrazovanjem obezbediti mese?na nov?ana naknada u iznosu od 22.000 dinara, a korisnicima sa visokim obrazovanjem u iznosu od 26.000 dinara. Uredba je usvojena na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja. Programom “Moja prva plata” prošle godine bile su obuhva?ene 8.224 osobe.

Pin It on Pinterest

Share This